Wprowadzenie - Zmieniający się klimat w Polsce

Wprowadzenie


Obserwacje meteorologiczne z ostatnich kilkudziesięciu lat wskazują na ocieplenie klimatu w skali globalnej. Rys.1.1 pokazuje wzrost średniej globalnej temperatury powietrza, wzrost średniego globalnego poziomu morza i zmniejszanie się zasięgu pokrywy śnieżnej na Półkuli Północnej.


Rys.1.1. Obserwowane zmiany średniej globalnej temperatury powietrza, poziomu morza i zasięgu pokrywy śnieżnej na Półkuli Północnej. (Źródło: AR4 IPCC)


Rozkład tych zmian jest zróżnicowany regionalnie. Zmiany temperatury powietrza i innych parametrów meteorologicznych są różne w różnych regionach świata.

Do zrozumienia i oszacowania wrażliwości szerokiego spektrum systemów naturalnych i tych stworzonych przez człowieka na zmienność i zmiany klimatu szczególnie pomocne są rekonstrukcje i projekcje parametrów klimatycznych. Używa się do nich numerycznych modeli klimatu opartych na równaniach fizycznych, podobnych do tych stosowanych w prognozach pogody. Oczywiście w przypadku klimatu mamy do czynienia z innymi skalami czasowymi, interesują nas pewne statystyki zmiennych klimatycznych w szczególnie ważnych dla nas regionach oraz w różnych okresach czasu w przyszłości odniesione do wartości, które już zaistniały w przeszłości. Projekcje klimatyczne dają możliwości analizy i oszacowań przeróżnych mechanizmów odpowiedzialnych za warunki pogodowe teraz i w przyszłości.

Prezentowane dalej analizy opierają się na dostępnych wynikach globalnych i regionalnych modeli klimatu.